Höjning av brukningstaxan fr.o.m. 1 Januari 2020

Laxå Vattens styrelse har beslutat att höja brukningstaxan med 6 % från och med den 1 Januari 2020.

Text

 


 

Ny VA-Chef från den 1/11

Björn Gudmundsson tillträdde som VA-Chef.