NY VA-TAXA 2019

VA-taxan avseende brukningsavgifterna höjs med 6% från och med 2019-01-01

För ett normalhushåll som bor i en villa och förbrukar 150 m³ vatten per år, så innebär taxe- höjningen en merkostnad på 30 kr/månad. Mer information om den nya VA-taxan finns här