Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)

Eget vatten och avlopp

De allra flesta som bor utanför någon av kommunens tätorter har eget vatten och avlopp.

Egen brunn

Många egna brunnar har bra vatten, men enligt socialstyrelsen har en av fem brunnar otjänligt vatten. Det är brunnsägaren som är ansvarig för vattenkvalitén i brunnen. Äger du en fastighet med egen brunn är det alltså du som har ansvar för kvalitén på vattnet.

Även om du aldrig haft problem med vattnet i din brunn är det viktigt att du regelbundet undersöker kvalitén på vattnet. Både kvalité och tillgång på vatten kan ändras med tiden. På Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns bra information för dig med egen brunn.

Är det något du funderar på gällande din brunn och ditt vatten kan du kontakta Sydnärkes Miljöförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilt avlopp

Har du enskilt avlopp är det du som fastighetsägare som ansvarar för att din avloppsanläggning uppfyller de krav som ställs. Vilka krav som ställs på just din anläggning utgår från Naturvårdsverkets allmäna råd om små avloppsanordningar men anpassas till varje enskild situation (till exempel närhet till vattendrag och dricksvattenbrunnar). Kontakta Synärkes Miljöförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du funderar över vilka krav som ställs på din avloppsanläggning.

avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns många bra tips och mycket information om enskilda avlopp.

Slamtömning

Enskilda avloppsbrunnar och slamavskiljare töms minst en gång per år enligt särskild turlista. Vid behov sker tömning med tätare intervall. Har du ett fritidshus som utnyttjas säsongsvis kan du beviljas tömning vartannat år efter anmälan till Laxå Vatten. Slutna tankar töms efter behov.

Vill du ha längre intervall mellan tömningarna än en gång per år (en gång vartannat år för fritidshus) ansöker du om det hos Sydnärkes Miljöförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är Närkefrakt som sköter slamtömningen i Laxå kommun. De tar också hand om kundtjänst och fakturering gällande slamtömning. Närkefrakts kundtjänst har telefonnummer 019 - 20 63 04.