Vattentäkter

En vattentäkt är ett område där vatten som används för dricksvattenproduktion finns. En vattentäkt kan vara en sjö, å eller liknande (ytvattentäkt) eller en grundvattenförekomst i marken (grundvattentäkt). Av de vattentäkter Laxå Vatten använder är två grundvattentäkter (Norrudden och Kroa) och en är en ytvattentäkt (Unden).

För att skydda vattnet upprättas vattenskyddsområden runt vattentäkterna. På Länsstyrelsen i Örebro läns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om skydd av dricksvatten.

Broschyr NorruddenPDF

Broschyr KroaPDF

Norrudden vattentäkt