Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)

Allmäna bestämmelser för vatten och avloppsanläggningar

ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av de allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar) är ett dokument som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter huvudmannen (Laxå Vatten) och abonnenten har gentemot varandra.

Ladda ned gällande ABVA här: ABVA 2009PDF
(ABVA 2009 gäller även under 2018)

VA-taxa

Ladda ned gällande VA-taxa här: VA-taxaPDF för 2019.
Gäller fr o m 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2019-07-01.

Information om taxan i korthet: Taxor 2019PDF

Taxans konstruktion antagen av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25.