Allmäna bestämmelser för vatten och avloppsanläggningar

ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av de allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar) är ett dokument som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter huvudmannen (Laxå Vatten) och abonnenten har gentemot varandra.

Ladda ned gällande ABVA här: ABVA 2009PDF
(ABVA 2009 gäller även under 2018)


VA-taxa

Ladda ned gällande VA-taxa här: VA-taxaPDF för 2019.
Gäller fr o m 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2019-07-01.

Information om taxan i korthet: Taxor 2019PDF

Taxans konstruktion antagen av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25.