Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)

Tillgänglighetsredogörelse för laxavatten.se

Laxå Vatten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur laxavatten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från laxavarme.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela Laxå Vatten.

Reception / växel

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Laxå Vatten så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi förbättrar kontinuerligt såväl webbplatsen i sin helhet som nedladdningsbara dokument etcetera och både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete. Det innehåll som beskrivs nedan är ännu på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa bilder publicerade innan 2018 saknar beskrivning i sina alt-texter.
  • Det förkommer i vissa fall bilder med text i på hemsidan. Ofta presenteras även en textförklaring som hjälp men inte alltid.
  • Vissa länkar är inte beskrivande, dvs det framgår inte vad som kommer att hända när användaren klickar på länken.
  • Validering av formulär är något otydligt. Vilket innebär att det inte framgår på ett tydligt sätt hur användaren kan åtgärda felet. Detta beror på CMS systemet och är rapporterat som en bugg.
  • Namngivning av roller till hemsidans komponenter kan förtydligas.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa bilder publicerade innan 2018 saknar beskrivning i sina alt-texter.
  • Det förkommer i vissa fall bilder med text i på hemsidan. Ofta presenteras även en textförklaring som hjälp men inte alltid.
  • Validering av formulär är något otydligt. Vilket innebär att det inte framgår på ett tydligt sätt hur användaren kan åtgärda felet. Detta beror på CMS systemet och är rapporterat som en bugg.
  • Namngivning av roller till hemsidans komponenter kan förtydligas.
  • Länkarnas design och utseende är inte enhetliga. Det betyder att det inte alltid framgår visuella att en länk är en länk utan att hålla muspekaren över.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 20201031.

Hur vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes den 22 September 2020 och är godkänd av kommunstyrelse.

Vi har gjort en självskattning av laxavatten.se. I självskattningen har vi använt olika verktyg. Bland annat vårt webbpubliceringsverktyg Sitevisions inbyggda tester för tillgänglighet och kodvalidering och olika automatiska testverktyg för PDF-dokument.

Senaste bedömningen blev klar den 23 september 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

Kontakta oss för tillgängliggörande eller påtala brist

* = obligatorisk.