Laxå Vattens styrelse

Kommunfullmäktige utsåg 2015-04-22 följande bolagsstyrelse för perioden 2015 - 2018.

Ordförande
Gunnar Tingö (fp)

Vice ordförande
Sara Pettersson (mp)

Övriga ledamöter

Ann-Christin Johanzon (c)
Kenth Gustafsson (s)
Lennart Eriksson (fp)
Anna-Liisa Törmänen (s)
Gunnar Andersson (s)