Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)

Idé och vision

Affärsplan  

Affärsplanen för Laxå Vatten AB godkändes av kommunfullmäktige 2008-03-05.

Del av Laxå Vattens logotyp, illustrerade vattendroppar

Syftet med bolagets verksamhet

Laxå Vatten AB ska på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som berör vatten och avlopp, avfallshantering och återvinning, samt att driva annan förenlig verksamhet inom Laxå kommun.

Bakgrund

Laxå Vatten AB är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp inom Laxå kommun. Bolaget bildades den 1 januari 2002. Inom bolaget arbetar omkring 10 personer.

Mål med bolagets verksamhet

Laxå Vatten AB skall långsiktigt förse kommuninvånarna, inom beslutade geografiska områden, med ett dricksvatten av hög kvalitet, omhänderta och rena avloppsvatten med stor miljöhänsyn.

Verksamheten ska bedrivas med kompetent personal, hög effektivitet och god service.

Verksamheten ska med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar.

Verksamhetens upphandling av tjänster och produkter ska präglas av affärsmässighet, effektivitet och hänsynstagande till miljön.

Verksamheten som är taxefinansierad bedrivs inom områdena vatten och avlopp.

Kvalitets- och miljöpolicy