Idé och vision

Affärsplan  för Laxå Vatten AB godkändes av kommunfullmäktige 2008-03-05.


Syftet med bolagets verksamhet
Laxå Vatten AB ska på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla frågor som berör vatten och avlopp, avfallshantering och återvinning, samt att driva annan förenlig verksamhet inom Laxå kommun.


Bakgrund
Laxå Vatten AB är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp inom Laxå kommun. Bolaget bildades den 1 januari 2002. Inom bolaget arbetar omkring 10 personer.


Mål med bolagets verksamhet
Laxå Vatten AB skall långsiktigt förse kommuninvånarna, inom beslutade geografiska områden, med ett dricksvatten av hög kvalitet, omhänderta och rena avloppsvatten med stor miljöhänsyn.

Verksamheten ska bedrivas med kompetent personal, hög effektivitet och god service.

Verksamheten ska med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar.

Verksamhetens upphandling av tjänster och produkter ska präglas av affärsmässighet, effektivitet och hänsynstagande till miljön.

Verksamheten som är taxefinansierad bedrivs inom områdena vatten och avlopp.Kvalitets- och miljöpolicy

Ladda ner Laxå Vatten AB:s Kvalitets- och miljöpolicyPDF