Det här är Laxå Vatten

Laxå Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag som funnits sedan 2002. Tidigare bedrevs verksamheten i kommunal förvaltning.


Vatten och avlopp

Vi ansvarar för den kommunala VA-verksamheten i Laxå kommun (VA = Vatten och Avlopp).

I våra vattenverk producerar vi dricksvatten som sedan levereras till våra kunder via vårt vattenledningsnät.

Avloppsvatten leds bort i vårt avloppsledningsnät och renas i något av våra avloppsverk.

Vi är miljödiplomerade sedan oktober 2016 och kan i och med detta visa på ett strukturerat miljöarbete.


 

Här kan du läsa mer om vatten och avlopp i Laxå kommun.


Avfall

Nu har Sydnärkes kommunalförbund tagit över ansvaret för renhållning och avfall i Laxå, Askersunds, Lekebergs och Hallsbergs kommuner.

På kommunalförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du numera information om sophämtning, öppettider på ÅVC mm.