Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)
Vattentorn med juldekorationer

Det här är Laxå Vatten

Laxå Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag som funnits sedan 2002. Tidigare bedrevs verksamheten i kommunal förvaltning.

Vatten och avlopp

Vi ansvarar för den kommunala VA-verksamheten i Laxå kommun (VA = Vatten och Avlopp).

I våra vattenverk producerar vi dricksvatten som sedan levereras till våra kunder via vårt vattenledningsnät.

Avloppsvatten leds bort i vårt avloppsledningsnät och renas i något av våra avloppsverk.

Vi är miljödiplomerade sedan oktober 2016 och kan i och med detta visa på ett strukturerat miljöarbete.

Här kan du läsa mer om vatten och avlopp i Laxå kommun.

Avfall

Nu har Sydnärkes kommunalförbund tagit över ansvaret för renhållning och avfall i Laxå, Askersunds, Lekebergs och Hallsbergs kommuner.

På kommunalförbundets hemsida hittar du numera information om sophämtning, öppettider på ÅVC mm. Länk till annan webbplats.