Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)

Justering av VA taxan

Justering VA taxan

Den 1 juli 2021 höjs VA taxans brukningsavgifter motsvarande 99kr månaden för en normal villa. En normal villa är 3 personer som förbrukar 150 liter per person och dygn. Varför gör vi justeringen? Anläggningarna och ledningsnätet börjar bli gamla och behöver förnyas vi behöver öka underhållet på våra ledningsnät och anläggningar för att kunna fortsatt leverera dricksvatten och omhänderta spillvatten utan större avbrott.

Fontän från Norrudden