Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)

VA-abonnemang

Om du bor i någon av kommunens tätorter är du troligtvis ansluten till det kommunala VA-systemet. VA = Vatten och Avlopp.

VA-taxa

Den kommunala VA-verksamheten i Laxå kommun är helt avgiftsfinansierad, inga skattepengar går till verksamheten.

VA-taxan är uppdelad i två delar - en fast och en rörlig avgift:

  • Den fasta avgiften beror på hur stor din vattenmätare är. De allra flesta har den minsta storleken (qn 2,5) på sin vattenmätare och betalar då den lägsta fasta avgiften. De större vattenmätarna används i fastigheter där det finns behov av att kunna ta ut större mängder vatten under kort tid.

    För flerfamiljshus eller fastigheter som är uppförda för annat än bostadsändamål tillkommer en lägenhetsavgift eller tomtavgift till den fasta avgiften.
  • Den rörliga avgiften består av att du betalar en viss summa för varje kubikmeter (1000 liter) vatten som passerar din vattenmätare.

Faktura för VA-abonnemanget skickas normalt ut varannan måndad. Då debiteras den beräknade vattenförbrukningen och en sjättedel av den fasta årskostnaden. En gång per år skickas ett avläsningskort ut där vattenmätarens mätarställning ska fyllas i. När kortet skickas tillbaka till Laxå Vatten justeras den beräknade årsförbrukningen. Läs mer om hur du läser av din vattenmätare.

Om du vill får du lämna in avläsning av vattenmätaren oftare än en gång per år. Läs av och notera vattenmätarens mätarställning och lämna sedan din mätarställning här. Vill du hellre ringa vår kundtjänst och lämna mätarställningen går det bra. Kundtjänst har öppet 08.00-12.00 helgfri måndag - fredag. Tfn 0584-47 32 03

Ladda ner VA-taxan 2020 PDF

Broschyr VA-taxan i korthet 2020PDF

Vad används VA-taxan till?

  • Kvalitetssäkrat dricksvatten leverat direkt hem till din kran. I det ingår drift, övervakning och underhåll av våra vattenverk, kvalitetskontroll av vattnet (både före och efter behandling i vattenverken) och underhåll av vattenledningsnätet.

  • Bortledning och rening av avloppsvatten. I det ingår underhåll av avloppsledningsnätet, drift, övervakning och underhåll av avloppsverken och kontroll av att vattnet som släpps ut från avloppsverken håller godkänd kvalitet.

  • Bortledning och omhändertagande av dagvatten (regn- och smältvatten) från gator och andra hårdgjorda ytor.

  • Alltid personal i beredskap för att hantera problem med VA-försörjningen under helger och kvällar.

  • Administration (fakturering, ekonomi, planering, rapportering till kontrollmyndigheter m.m.).

  • Kundservice (kundtjänst, informationmaterial m.m.)