Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)

Publikationer

Här kan du ladda ner broschyrer, rapporter och annan information.

Broschyrer / informationsmaterial

Information i senaste Laxå-Nytt.PDF

Informationsbroschyr om vatten, avlopp och avfall i Laxå kommun (utgiven 2012): Vatten & avfall i Laxå Kommunöppnas i nytt fönster

Svenskt Vattens broschyrPDF om vad du kan göra i vardagen för att minska miljögifter i samhället.

Svenskt Vattens broschyr till företagPDF kring utsläpp av mljögifter till den kommunala avloppsreningen och naturen.

Vatten och avlopp

Allmänna bestämmelser:
ABVA 2009PDF

Gällande VA-taxa:VAtaxa 2020PDF

Broschyr om VA-taxan i korthet: Taxor 2020PDF

Vattenmätarens placeringPDF