Gå till innehåll
Laxå Vatten logoyp (Länk till startsida)
Logotyp för Laxå kommun (Länk till Laxå kommun)

Vatten och avlopp

Svar på de vanligaste frågorna som gäller vatten och avlopp.

 • Är dricksvattnet mjukt eller hårt i vår kommun?
  Vattnet i Laxå kommun är mjukt. I Sannerud är det till och med mycket mjukt. Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader (skrivs som °dH). Vattnet räknas som hårt vid 10°dH eller över, och mjukt om det är under 5°dH.

  Laxå 2,5°dH
  Röfors 2,5°dH
  Hasselfors 2,5°dH
  Mullhyttan 2,5°dH
  Finnerödja 2,7°dH
  Sannerud 0,7°dH

  Med ett mjukt vatten, som det vi har i kommunen, räcker det med en mindre mängd disk- och tvättmedel. Följ anvisningarna på förpackningen.
 • Ska jag ringa Laxå Vatten om jag undrar hur vatten- och avloppsledningarna på min tomt/fastighet är dragna?
  Nej, Laxå Vatten har inte tillgång till ritningar som visar ledningssystem inom tomtmark eller byggnader. Laxå Vatten kan bara besvara frågor om ledningssystem i gatan och var fastigheten är ansluten till detta.
 • Ska jag vända mig till Laxå Vatten om jag har fel på ledningarna i min fastighet?
  Nej, bara om det är fel på vattenmätaren. I alla övriga fall skall du kontakta ett VVS-företag.
 • Vart ska jag ringa om jag har akut behov av länspumpning i min källare?
  Ring SOS Alarm tel 112.
 • Vilka regler gäller för köksavfallskvarnar i Laxå kommun?
  Är du ansluten till det allmänna avloppsledningsnätet gäller följande: Köksavfallskvarnar får installeras bara om Laxå Vatten skriftligen godkänner det. Vill du installera en köksavfallskvarn måste du först kontakta Laxå Vatten och ansöka om tillstånd. Varje ansökan prövas individuellt, men i de flesta fall tillåter inte Laxå Vatten att köksavfallskvarnar installeras. Avloppsledningarna i kommunen har för liten lutning för att transportera det nermalda köksavfallet vilket gör att risken för avloppsstopp ökar om köksavfallskvarnar används.
 • Jag har egen brunn. Hur vet jag att mitt dricksvatten är bra?
  Det är brunnsägaren som har ansvar för skötseln av den egna brunnen och för kvaliten på vattnet. Vatten förändras med tiden och därför är det bra att regelbundet kontrollera kvaliten på vattnet.

  Från den 1 januari 2014 har Livsmedelsverket tagit över ansvaret för information och rådgivning gällande enskilda dricksvattenanläggnigar från Socialstyrelsen. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida för råd om egen brunn. Länk till annan webbplats.