Vi på Laxå Vatten önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Även i år har vi valt att stötta WaterAid Sverige. De arbetar för att ge världens mest utsatta människor tillgång till rent vatten. Tillsammans med WaterAid skänker vi liv, hopp och framtidstro till de som behöver det mest. På Water Aid:s hemsida kan du läsa om vad som görs och hur situationen runt om i världen ser ut.

"Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Trots det saknar 844 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket innebär nästan var tionde människa på jorden" (Text från Water Aids hemsida) I vår del av världen har vi gott om friskt och rent vatten med fungerande anläggningar för dricksvatten och avlopp, något som vi tycker är självklart. Tänk så viktigt det är att vi tar hand om vårt vatten så vi kan fortsätta ha det så!