Vattnet i Hasselfors behöver inte längre kokas

Annalyssvar på nytagna prover har visat att dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet är fortsatt opåverkat och godkänt. Kokningsrekommendationen är upphävd och vattnet kan åter användas till dryck och matlagning..

Vi beklagar de olägenheter detta har medfört för er som abonnenter och tackar för er förståelse.

På grund av en vattenläcka som uppstod vid arbete på det kommunala ledningsnätet i Hasselfors utfärdades kokningsrekommendationer tisdagen 28:e november. Delar av ledningsnätet kan ha varit trycklöst och därmed kan orent vatten trängt in i ledningar. Som en försiktighetsåtgärd innan prover visade på ett opåverkat vatten rekommenderades därför kokning av vattnet.