Vattenbristen i Sverige

Det är säkert många av er som läst om vattenbristen i Sverige i sommar. Några kanske till och med råkat ut för en sinande brunn eller besökt ställen där man infört förbud mot att vattna? I början på sommaren uppmanade nio svenska myndigheter oss alla att vidta försiktighet för att spara vatten och följa situationen noga. Stora delar av Sverige har låga grundvattennivåer som en följd av mindre nederbörd under vinterhalvåret de senaste åren.

Även med normala nederbördsmängder på sommaren påverkar det inte situationen på så många håll. Under den varma årstiden dunstar nederbörden bort och växtligheten tar upp en del av regnet som kommer.

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Laxå kommun påverkas inte i nuläget. Vi följer utvecklingen utifrån rapporter från SMHI och SGU samt med egna mätningar av grundvattennivåer i våra dricksvattentäkter.

Oavsett hur läget är i vår del av Sverige skadar det inte att tänka mer hållbart med avseende på vatten. Vi kan själva minska vattensvinnet genom att till exempel duscha istället för att bada och inte låta kranar stå och rinna i onödan. Varje droppe räknas!

Tips: När du vill ha ett kallt glas vatten att dricka till maten; samla först upp vattnet som stått stilla i kranen för vattning av blommor.

Mer om vattenbristen i Sverige finns att läsa på olika myndigheters hemsidor. Här finns information: Havs- och Vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster