VA-taxan höjs från 2020-01-01

justering av VA-taxan

Från den 2020-01-01 höjdes VA-taxans brukningsavgifter med 6%