Världstoalettdagen 19:e november uppmärksammar bristen på fungerande sanitetslösningar i världen

I Sverige har vi bra fungerande avlopp till skillnad från de 2,5 miljarder människor som inte ens har tillgång till ett torrdass. Problemet för vår del är att vi använder avloppet som skräpkorg där vi spolar ned helt fel saker.

I år har Svenskt Vatten fulspolning av snus i fokus eftersom det är så vanligt att man spolar ned prillan istället för att kasta den i det brännbara avfallet där det hör hemma. Allt skräp som kastas i avloppet ställer till det och snuset innehåller dessutom kadmium som är skadligt för naturen. Titta hur Edward Bloom tänker kring fulspolning!