telefonsamtal om spolning av ledningar inget att göra med Laxåvatten

I

Den senaste tiden har vi fått påringningar om att något företag ringer runt om att spola ledningar i husen och säger att dom har samarbete med Laxå Vatten men så är inte fallet. vi har inget med detta företag att göra.

sprid gärna detta vidare.