Sydnärkes kommunalförbund tar över ansvaret för renhållning & avfall

Från den 1 januari 2015 tar Sydnärkes kommunalförbund över ansvaret för renhållning och avfall i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner. Det här innebär till en början inga förändringar för dig som kund. Sophämtning, fakturering, öppettider på ÅVC Mosjön och slamtömning av enskilda avloppsbrunnar och -tankar kommer att fungera som tidigare även efter nyår. Också avfallstaxan är oförändrad 2015.

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss på Laxå Vatten. Kontaktuppgifter hittar du här.