Sommarbemanning

Under sommaren är kontoret lägre bemannat.

Nu under sommaren har kontoret lägre bemanning. Om du ska flytta så har du en flyttblankett här. Som vanligt når du oss på jourtelefonen (070-335 84 95) om du har problem med ditt kommunala vattnen.

Trevlig sommar!