Renoveringsarbeten av avloppsledningar

Under vecka 51 med start måndag 19/12 renoverar Aarsleff rörteknik avloppsledningar på Venavägen, Revirvägen och Idrottsvägen. De fastigheter som blir berörda meddelas separat med brev i brevlådan. I samband med detta gräver vi på Revirvägen och vägen kommer att vara helt avstängd vid Laxån.

Under tiden renoveringsarbetet pågår just utanför din fastighet ber vi er begränsa vattenutsläppen: Nedan utdrag ur Aarsleff boendeinformation:

Undvik aktiviteter som medför stort utsläpp av avloppsvatten som t.ex tvättmaskin, diskmaskin, badkar etc. För att arbetena ska bli klara så fort som möjligt kommer vi att arbeta stora delar av dygnet. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni har överseende med de problem vårt arbete kan orsaka er.

Om det saknas vatten i något av era vattenlås kan detta medföra dålig lukt. Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Öppna kranarna i anslutning till era vattenås någom minut och häll vatten i era brunnar så fungerar vattenlåsen igen. Den dåliga lukten kan därefter vädras ut. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen eller:

AASLEFF Rörteknik

Tommie Jensen 0709-413 412

Lagbas på arbetsplatsen Tomas Jarl 0709-413 427