Rapporten om hållbar vattenförsörjning Laxå

Slutrapporten för utredningen om hållbar vattenförsörjning

Vi kommer att ha en offentlig information om rapporten under sensommaren/hösten 2020. frågor som uppstår skickas till fraga@laxavatten.se och svaren kommer på presentationen. Mer information om denna kommer under sommaren.

Här kan du ladda ner slutrapport hållbar vattenförsörjning LaxåPDF