Rädda nattdoppet - tvätta bilen rätt!

Bor du i tätort och tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar, vidare genom dagvattensystemet och (helt orenat) ut i närmaste sjö eller vattendrag. Tvättvattnet innehåller bl.a. miljöfarliga tungmetaller som förgiftar miljön för fiskar, vattenlevande organismer och badare.

 

 

När bilen tvättas frigörs massor med miljöfarliga ämnen. Det är inte bara smuts som lossnar från bilen, även petroleumrester, kadmium, bly, nickel, krom och zink hamnar i tvättvattnet. Dessutom finns det en hel del miljöfarliga rengöringsmedel på marknaden. Tvätta bilen rätt så är du rädd om våra fina sjöar och vattendrag.


Det är lätt att göra rätt

  • Bäst är att tvätta bilen på en biltvätt, en automatisk eller i en gör-det-själv-hall. Helst en miljömärkt. På biltvätten renas vattnet från merparten av föroreningarna innan det släpps vidare till det kommunala reningsverket.

  • Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter.

  • Använd så lite avfettning som möjligt. Om det bara är små fläckar – använd hellre en trasa och torka bort fläcken med avfettningsmedel.

  • Vaxa bilen så fastnar smutsen inte lika lätt och bilen blir lättare att spola av nästa gång.


Om det är långt till närmsta biltvätt

Utan tillgång till en biltvätt är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.


Stora biltvättarhelgen

För att uppmärksamma svenska folket om vikten att tvätta sin bil rätt uppmanar vattentjänstbranschen i Sverige till Stora Biltvättarhelgen den 21-22 april 2018. Tanken är att inspirera människor att tvätta rätt för miljöns skull.


Mer att se

Strandhäng vid Unden - en av många anledningar till att tvätta bilen rätt

Strandhäng vid Unden - en av många anledningar till att tvätta bilen rätt