Nya skyltar visar vattenskyddsområde

Nu har Kroa vattenskyddsområde fått skyltar som visar var det gäller att vara extra försiktig med utsläpp till mark och vatten. Föreskrifter och skyltning finns för att vatten avsett för dricksvatten ska skyddas på bästa sätt.

Det är verkligen aktuellt med att skydda vårt dricksvatten på olika sätt. Allt från privatpersoner till myndigheter har fått upp ögonen för att vi inte kan vara säkra på att vi alltid har en god vattentillgång i Sverige. Mindre nederbörd och nya ämnen som cirkulerar i naturen gör att vi måste öka skyddet för dricksvattenförekomsterna. Nu kan ingen missa att Kroa på vägen förbi Finnerödja har ett vatten värt att skydda!