Maritha Hörsing är ny VA-chef

I augusti anställdes Maritha Hörsing som ny VA-chef för Laxå Vatten.

Hon tar hand om frågor kring kommunalt dricksvatten, avlopp och dagvattenhantering i vår kommun.

Kenneth Lantz har kvar VD-funktionen med administrativa uppgifter.

Maritha är miljökemist i grunden och har tidigare forskat kring organiska miljögifter i avloppsvatten och slam. Maritha har även medverkat till olika rapporter kring detta.Syftet med rapporten Organiska miljögifter..länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är att öka kunskapen kring om och hur växtlighet tar upp miljögifter när de gödslas med avloppsslam. Fler av rapporterna finns på Svenskt Vattens hemsida.

Forskningen har också handlat om vilka åtgärder man kan göra för att minska halter av olika miljögifter i vatten och slam.på avloppsverken ovh med uppströmsarbete. Med uppströmsarbete menas att stoppa gifterna vid källan. Kunskap kring hur ämnen vandrar i kretsloppet gör att regelverk kring tillverkning av varor kan skärpas. Vi konsumenter kan göra bättre val och se till att det vi använder inte hamnar i vårt vatten.

Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vattnets kretslopp.