Ledningsarbeten på Arvid Rödings väg

Med start denna veckan 39 byts några serviser till fastigheter på Arvid Rödings väg. Det innebär kortare och längre vattenavstängningar för intilliggande hus. Berörda abonnenter får lapp i brevlådan när det är dags. Ledningar i Arvid Rödings väg ses nu över och förnyas vid behov. Avloppsledningar och dagvattenledningar är också spolade och filmade i sommar för att vi ska se framtida behov.

Vi beklagar de olägenheter arbetet medför och hoppas på förståelse för ett nödvändigt förnyelsearbete.