Ledningar på Postgatan i Laxå undersöks och spolas

Många avloppsledningar och dagvattenledningar i våra samhällen har legat nedgrävda i många år. För att se hur de ser ut och fungerar tar vi hjälp av XR Miljöhantering med att filma ledningarna. Det ger en bra bild av om och när något behöver åtgärdas. Samtidigt blir ledningarna spolade och renskurna från eventuella inträngande rötter. De flesta ledningarna är gjorda i hållbar betong och inte så påverkade av ålder. En del ledningar är däremot skjutna ur position av markrörelser och rötter kan ha trängt in i skarvar. Insidan kan också bli skadad av bland annat fett i avloppsvattnet.

Ledningarna i Arvid Rödings väg har tidigare undersökts och nu återstår bara att filma serviser till fastigheterna. Det är delen i gatan som filmas, innanför tomtgräns ansvarar du som fastighetsägare för ledningens skick.

Under vecka 37 kommer Postgatan att filmas och kontrolleras vilket innebär att en filmbuss och en spolbil från XR kommer vara på plats. Under veckan utreder de också några serviser som fastighetsägarna haft stopp på. Ett bra sätt att ta reda på om och var det behöver grävas.

Akuta skador grävs upp och byts ut men övriga ledningar kan fungera många år till. Alternativt går det att relina med en slags "strumpa" som blåses in i ledningen. Detta har gjorts på flera ställen i Laxå och gör att ledningen har funktion som om den vore ny.