Ledningarbeten på Nygatan i Hasselfors

Delar av ledningsnätet byts under hösten ut på Nygatan. Adrianssons Schakt och Transport utför jobbet. Under tiden arbetet pågår är framkomligheten begränsad. Till några fastigheter byts serviserna ut. Vattenavstängningar blir aktuella, berörda abonnenter får meddelande.

Vi beklagar de olägenheter arbetet innebär och ber om förståelse för ett nödvändigt förnyelsearbete: