Laxå Kommun bjuder in till informationsträff om Vätternvattenprojektet

Kommuninvånarna välkomnas av kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson till Kunskapens Hus den 9 oktober kl 18.00. På mötet redgörs för de alternativ Laxå Kommun står inför för att trygga dricksvattenförsörjningen i ett 50-100 årigt perspektiv.

Från Vätternvattens projektgrupp deltar:

 Peder Eriksson- Länsstyrelsen i Örebro Län,

Lars Ferbe- Örebro Kommun,

Kenneth Lantz- Laxå Kommun/Laxå Vatten AB