Ingen förekomst av PFAA i Laxå kommuns vatten

Igår visade Kalla Fakta i TV4 ett program om PFAA i dricksvatten. Laxå kommuns dricksvatten testades i juli 2014 och provresultaten visade att dricksvattnet inte innehåller PFAA.

Mer information om PFAA finns på Svenskt Vattens hemsida.