Höjning av taxan för vatten och avlopp 2018

Renoverings- och investeringsbehoven ökar för de kommunala VA-anläggningarna och därför har Laxå Vattens styrelse beslutat att höja VA-taxan. Det är brukningsavgifterna som höjs med 4% från och med 1 januari 2018.

Den fasta avgiften beror på hur stor vattenmätaren är. De flesta villor har den minsta storleken (qn 2,5) uppsatt och betalar då den lägsta avgiften. De större vattenmätarna används i fastigheter där det finns behov av att kunna ta ut större vattenmängder under kort tid. Nya årsavgiften för mätare i villa är 2 929 kr.

Den rörliga avgiften består av att du betalar en viss summa för varje kubikmeter (1000 liter) vatten som passerar din vattenmätare. Varje kubikmeter kostar nu 21,06 kr vilket är ungefär 2 öre litern. En normalförbrukning för en familj i villa kan vara 150 m2 och då betalar man 6 128 kr/år.

Månadskostnaden blir efter höjningen runt 510 kr vilket är ungefär 18 kr mer i månaden. Observera att vi oftast fakturerar 6 ggr/år och fakturabeloppet blir då det dubbla.

Taxor i korthet 2018PDF

VA-taxa 2018PDF