Förnyelsearbeten på Smedjegatan i April

Under april månad kommer utbyten av avstängningsventiler och annan utrustning göras på Smedjegatan i Laxå. Arbetet innebär begränsad framkomlighet och vattenavstängningar blir aktuellt. Vi beklagar de olägenheter som uppstår under tiden.

Delar av Smedjegatan kommer att grävas upp när gamla avstängningsventiler ska bytas ut. Samtidigt som en ventil byts behöver vattentillförseln på Smedjegatan och intillliggande gator stängas. Om det gäller ditt hus får du lapp i brevlådan. Avstängningarna kan innebära att vattnet kortvarigt blir missfärgat, spola då i en eller fler kranar tills vattnet är klart igen. Ibland blir vattnet vitt på grund av att det blandats med luft. Missfärgningar och tryckförändringar kan även märkas på andra gator i området.