Arbete på vattenledningsnätet på Sågbrogatan i Finnerödja

Måndag 8 maj påbörjas arbete med att byta ut avstängningsventiler. Under tiden som arbete pågår kommer Sågbrogatan vara avstängd för biltrafik. För er som har fastighet innanför avstängningen kommer bommen på cykel- och gångvägen mellan Sågbrogatan och Tallstigen vara öppen. 

Om och när vattenavstängningar blir aktuella för er fastighet meddelas om separat med lapp i brevlådan. Arbetet beräknas pågå hela vecka 19. Vi beklagar de olägenheter avstängningen orsakar.