Arbete med dricksvattenledningar på Smedjegatan i Laxå

Det pågår byten av servisledningar och ventiler på Smedjegatan under vecka 46-49. VI behöver stänga av vattnet för boende på Smedjegatan och Arvid Rödings väg vid några tillfällen för att reparationerna ska kunna utföras.

Vattnet kan i samband med detta bli missfärgat, spola länge i kallvattenkranen. Kortare och längre avstängningar för boende på Arvid Rödings väg och Smedjegatan behövs. Vi beklagar de olägenheter arbetet medför.