Nyheter

 • 2019-07-09 14:17
  Sommarbemanning
  Under sommaren är kontoret lägre bemannat.
  Läs mer


 • 2019-06-19 18:37
   Höjning av anläggningsavgiften fr.o.m. 1 juli 2019
  Laxå Vattens styrelse har beslutat att höja anläggningsavgiften från och med den 1 juli 2019.
  Läs mer


 • 2018-05-15 13:20
  Ledningsarbete på Postgatan i Laxå under maj och juni
  Vattenavstängning torsdag 31 maj 07:30 på Postgatan, delar av Casselgatan, Kjellbergsgatan och Röforsvägen.  Framkomligheten är begränsad från och till under tiden arbete med VA-ledningar görs på Postg...
  Läs mer


 • 2018-04-16 16:03
  Laxå Vatten söker en rörnätstekniker och en VA-tekniker/driftteknikerObs! Ansökningstiden är förlängd t om 31 maj.
  I rollen som rörnätstekniker arbetar du med drift och underhåll och i viss mån nyanläggning av VA-ledningsnätet. Det är ett varierande arbete med reparationer, spolning av ledningar och byten av vatte...
  Läs mer


 • 2018-04-04 10:25
  Ledningsarbeten på Lars Lindahls väg vid Q-star mellan E20 och TIvedsvägen
  Arbetet startar onsdag 18:e april och medför begränsad framkomlighet under tiden.
  Läs mer