Vätternvattenprojektet

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun deltar i arbetet med att utreda möjligheten att i framtiden ta dricksvatten från Vättern. Arbetet har pågått sedan 2008 med Länsstyrelsens länsråd som sammankallande. Under 2017 ska deltagande kommuner ta ställning till om ett gemensamt bolag ska bildas för att driva arbetet vidare.

 

Bakgrunden till projektet är bland annat klimatförändringar och orternas utbredning som gör framtiden oviss för nuvarande vattentillgångar och att några av kommunerna saknar reservvattentäkt.

Här finns länk till Länsstyrelsens informationssida kring Vätternvattenprojektet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen informationsbroschyr.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster