Vill Ni komma på studiebesök?

Vi tar emot skolklasser från årskurs 4 och uppåt på avloppsverket. Även andra intresserade är välkomna.

Allt vårt vatten används om och om igen. Vi dricker det, badar i det och använder det till disk och tvätt. På våra avloppsverk renas vattnet men visste du att våra konsumentval och beteenden i vardagen påverkar resultatet? Till exempel är det viktigt att vi inte spolar ner fel saker i avloppet. Välkommen till oss för en miljölektion och rundtur på reningsverket.


Ett studiebesök kan till exempel beröra:

- Avloppsreningens betydelse för kretsloppet av näringsämnen i vår miljö.

- Hur vi i vardagen kan bidra till miljön genom konsumentval och beteenden.

- De olika reningsstegens funktion på avloppsverken.

Välkomna att ringa 070- 335 18 83 för bokning.