Driftinformation

Ledningsarbeten på Tivedsvägen i Finnerödja pågår vecka 21. Arbetet gör att framkomligheten är begränsad. Tryckförändringar och missfärgning på vattnet kan uppstå under och efter ledningsarbeten. Öppna en kran och spola en stund så brukar det försvinna. Vi beklagar de olägenheter detta medför.

Vill du rapportera in en störning?
Ring Laxå Vattens växel (tfn: 0584-47 32 00) under ordinarie arbetstid. Övrig tid rapporteras akuta störningar till 070-335 84 95.

Vid mindre reparationer och förnyelsearbeten meddelas berörda abonnenter separat.