Driftinformation

För tillfället finns inga driftstörningar inrapporterade.

Vill du rapportera in en störning?
Ring Laxå Vattens växel (tfn: 0584-47 32 00) under ordinarie arbetstid. Övrig tid rapporteras akuta störningar till 070-335 84 95.

Vid mindre reparationer och förnyelsearbeten meddelas berörda abonnenter separat.