Driftinformation

Ledningsarbeten på Nygatan i Hasselfors pågår under oktober-december med Adrianssons schakt och transport som utförare. Framkomlighten är begränsad under tiden arbetet pågår. Vattenavstängningar kommer att ske vid några tillfällen.

Servisledningar byts ut på Arvid Rödings väg i Laxå under november månad. Framkomligheten kan vara begränsad och vattenavstängningar kan bli aktuella. Berörda får meddelande om detta med lapp i brevlådan.

Vill du rapportera in en störning?
Ring Laxå Vattens växel (tfn: 0584-47 32 00) under ordinarie arbetstid. Övrig tid rapporteras akuta störningar till 070-335 84 95.

Vid mindre reparationer och förnyelsearbeten meddelas berörda abonnenter separat.