Driftinformation

Vattenläcka har uppstått vid servisbyte på Arvid Rödings väg under onsdagseftermiddagen. Lagning sker torsdag morgon/fm. Vattnet kommer under tiden vara avtstängt för intilliggande fastigheter.

Serviser byts på Arvid Rödings väg. Vattenavstängningar blir aktuella. Berörda abonnenter meddelas med lapp i brevlådan när vattnet måste stängas av.

Vill du rapportera in en störning?
Ring Laxå Vattens växel (tfn: 0584-47 32 00) under ordinarie arbetstid. Övrig tid rapporteras akuta störningar till 070-335 84 95.

Vid mindre reparationer och förnyelsearbeten meddelas berörda abonnenter separat.