Text

Driftinformation

Vattenavstängning torsdag 31 maj kl 07:30 på Postgatan, delar av Casselgatan, Kjellbergsgatan och Röforsvägen. Avstängningen pågår till dess att arbetet med inkoppling är gjord. Tryckförändringar och missfärgning på vattnet kan uppstå under och efter ledningsarbeten. Öppna en kran och spola en stund så brukar det försvinna. 

Ledningsarbeten på Postgatan i Laxå påbörjas vecka 21. Arbetet gör att framkomligheten är begränsad.

Vi beklagar de olägenheter arbetet medför.

Vill du rapportera in en störning?
Ring Laxå Vattens växel (tfn: 0584-47 32 00) under ordinarie arbetstid. Övrig tid rapporteras akuta störningar till 070-335 84 95.

Vid mindre reparationer och förnyelsearbeten meddelas berörda abonnenter separat.