Ledningsarbete på Postgatan i Laxå under maj och juni

Framkomligheten är begränsad från och till under tiden arbete med VA-ledningar görs på Postgatan.

 

Under arbetet kan tryckförändringar uppstå och vattnet kan också bli missfärgat innan ledningar spolats ur. Öppna en kran och låt vattnet rinna en stund så brukar detta försvinna. 

 

Vi beklagar de olägenheter detta medför.

Äldre VA-ledningar byts innan Postgatan ska asfalteras.