Skräp i avloppet skapar problem i Hasselfors

Stopp i pumphjulet

Stopp i pumphjulet

De senaste två månaderna har en pumpstation i Hasselfors stannat sex gånger på grund av att trassel fastnat i pumpen. Pumpstationen ser till att avloppsvattnet från Hasselfors tätort kommer till avloppsverket. När pumpstationen stannar finns risk för att orenat avloppsvatten rinner rakt ut i naturen.


"Det är samma typ av trassel som stannat pumpen under de senaste två månaderna, därför misstänker vi att de kommer från samma källa. Troligtvis är det någon som inte vet om vilka problem det skapar när sånt här spolas ner," säger Samuel Schön som är drifttekniker på Laxå Vatten.


Driftteknikerna Micke och Samuel

Driftteknikerna Micke och Samuel

I pumpstationen kommer avloppsvattnet från Hasselfors tätort till en behållare som fylls upp med avloppsvatten. När en viss nivå nåtts i behållaren startar pumpen och pumpar iväg avloppsvattnet till Hasselfors avloppsverk. Om det är stopp i pumpen kommer avloppsvattnet fylla upp behållaren till dess att det rinner över och ut i bäcken som finns bredvid pumpstationen. Därför har driftteknikerna begränsat med tid till att få ordning på stoppet.


På bilderna till höger syns ett av de stopp som satt igen pumpen. Om du klickar på bilderna kan du se dem större. Den här typen av stopp lossnar sällan av sig själv utan kräver nästan alltid manuell borttagning. Förutom att stoppen tar upp arbetstid för våra drifttekniker kan de också förstöra pump och pumputrustning och i slutändan bli en dyr historia.


Hjälp oss att slippa sådana här problem! Använd avloppet till det som det är till för: kiss, bajs, kräks, toapapper, tvätt-, disk-, dusch- och badvatten.


Visste du förresten att toapapper löser upp sig i vatten? Det är därför toapapper kan spolas ner utan att det blir stopp.