Lagning av vattenläcka på Arvid Rödings väg under förmiddagen torsdag 12 oktober

I samband med byte av servisledningar uppstod en vattenläcka. Lagning sker torsdag förmiddag. Lagningen innebär att vattnet behöver stängas av för boende i närmast intilliggande fastigheter. Vi beklagar de olägenheter arbetet medför.

Innehåll