Nyheter

 • 2017-12-05 13:30
  Vattnet i Hasselfors behöver inte längre kokas
  Annalyssvar på nytagna prover har visat att dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet är fortsatt opåverkat och godkänt. Kokningsrekommendationen är upphävd och vattnet kan åter användas till dryck ...
  Läs mer


 • 2017-11-14 09:06
  Fultorkar' du?
  Ibland råkar man ut för att toalettpappret är slut på toan man besökt. Det brukar lösa sig med att det finns någon servett eller kanske hushållspapper i närheten. Det är helt ok att fultorka sig... me...
  Läs mer


 • 2017-10-25 16:13
  Ledningarbeten på Nygatan i Hasselfors
  Delar av ledningsnätet byts under hösten ut på Nygatan. Adrianssons Schakt och Transport utför jobbet. Under tiden arbetet pågår är framkomligheten begränsad. Till några fastigheter byts serviserna ut...
  Läs mer


 • 2017-10-24 07:55
  Underhållsspolning av ledningsnätet i november
  För att VA-ledningar ska fungera bra behövs en del underhåll utöver att se till att de är hela. Under hösten spolas dricksvattenledningar rena från eventuella avlagringar som uppstår och  dagvattenbru...
  Läs mer


 • 2017-10-03 16:19
  Laxå Kommun bjuder in till informationsträff om Vätternvattenprojektet
  Kommuninvånarna välkomnas av kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson till Kunskapens Hus den 9 oktober kl 18.00. På mötet redgörs för de alternativ Laxå Kommun står inför för att trygga dricksvatten...
  Läs mer