Nyheter

 • 2018-05-22 10:56
  Läs mer


 • 2018-05-15 13:20
  Ledningsarbete på Postgatan i Laxå under maj och juni
  Framkomligheten är begränsad från och till under tiden arbete med VA-ledningar görs på Postgatan. Under arbetet kan tryckförändringar uppstå och vattnet kan också bli missfärgat innan ledningar spolat...
  Läs mer


 • 2018-04-16 16:03
  Laxå Vatten söker en rörnätstekniker och en VA-tekniker/driftteknikerObs! Ansökningstiden är förlängd t om 31 maj.
  I rollen som rörnätstekniker arbetar du med drift och underhåll och i viss mån nyanläggning av VA-ledningsnätet. Det är ett varierande arbete med reparationer, spolning av ledningar och byten av vatte...
  Läs mer


 • 2018-04-04 10:25
  Ledningsarbeten på Lars Lindahls väg vid Q-star mellan E20 och TIvedsvägen
  Arbetet startar onsdag 18:e april och medför begränsad framkomlighet under tiden.
  Läs mer


 • 2018-03-23 10:33
  Vi släcker vattentornet för en ljusare framtid
  Earth Hour inträffar 24:e mars kl 20.30-21.30 och uppmärksammas över hela världen. Som en symbolhandling för att skicka en signal till världens makthavare att ta klimatförändringarna på allvar släcker...
  Läs mer