Nyheter

 • 2017-10-11 13:41
  Lagning av vattenläcka på Arvid Rödings väg under förmiddagen torsdag 12 oktober
  I samband med byte av servisledningar uppstod en vattenläcka. Lagning sker torsdag förmiddag. Lagningen innebär att vattnet behöver stängas av för boende i närmast intilliggande fastigheter. Vi beklag...
  Läs mer


 • 2017-10-03 16:19
  Laxå Kommun bjuder in till informationsträff om Vätternvattenprojektet
  Kommuninvånarna välkomnas av kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson till Kunskapens Hus den 9 oktober kl 18.00. På mötet redgörs för de alternativ Laxå Kommun står inför för att trygga dricksvatten...
  Läs mer


 • 2017-09-26 15:44
  Ledningsarbeten på Arvid Rödings väg
  Med start denna veckan 39 byts några serviser till fastigheter på Arvid Rödings väg. Det innebär kortare och längre vattenavstängningar för intilliggande hus. Berörda abonnenter får lapp i brevlådan n...
  Läs mer


 • 2017-09-08 08:08
  Ledningar på Postgatan i Laxå undersöks och spolas
  Många avloppsledningar och dagvattenledningar i våra samhällen har legat nedgrävda i många år. För att se hur de ser ut och fungerar tar vi hjälp av XR Miljöhantering med att filma ledningarna. Det ge...
  Läs mer


 • 2017-08-23 14:33
  Vattenläckan i Finnerödja är nu lagad.
  En läcka på vattenledningsnätet uppstod onsdag 23 augusti i Finnerödja . Vi tvingades därför stänga av vattnet för några fastigheter på Skagersholmsvägen och Sågbrogatan. Vattnet kan ibland vara missf...
  Läs mer